Saturday, January 11, 2014

Maling Akala - Brownman Revival || Lyrics and Translation


*Note: Wrong Presumption, or Wrong Assumption, either can be treated as the translation. Just search up on those words, they can be used interchangeably (but "assume" or "assumption" is used differently in other cases)
Maling Akala (Wrong Presumption)

May mga kumakalat na balita
Na ang misis ni kuwan ay madaling makuha
Bago maniwala, mag-isip-isip ka muna
Marami ang namamatay sa maling akala

There are some news spreading
About someone's wife who can easily be taken
Before believing, arrange your thoughts first
Many people die from having the wrong presumption

Nu'ng ako'y musmos pa lamang ay takot sa multo
Nu'ng ako'y naging binata, sa erpats ng syota ko
Ngayon ay may asawa, meron nang pamilya
Wala namang multo ngunit takot sa asawa ko

I was afraid of ghosts when I was only a kid
In my adolescent years, was afraid of my sweetheart's father
Now I have a wife, I have a family
Well there aren't any ghosts but I'm scared of my wife

'Di mo na kailangan mag-alinlangan kung tama ang gagawin mo
Bastat 'wag kalimutan, magdadahan-dahan kung 'di sigurado sa kalalabasan, 
Kalalabasan ng binabalak mo

You don't have to think twice if you're doing the right thing
Just don't forget, slow it down if you are unsure of the outcome
The outcome of what you're planning

Maliit na butas, lumalaki
Konting gusot, dumadami
'Di mo maibabaon sa limot at bahala
Kapag nabulag ka~ hah~ ng maling akala

A small hole gets bigger
A few wrinkles increase in number
You can't just bury them away and forget
When you've been blinded by the wrong presumption

'Asan nga ba ako, kaninong kama 'to?
Ilang ulit na bang nagigising sa ibang kwarto
Naglayas sa bahay, akala madali ang buhay
Ngayon ay nagsisisi dahil 'di nakapagtapos

Where am I anyway, whose bed is this?
How many times have I woken up in a different room
Left home, thinking life was easy
Was unable to graduate and can only regret now

'Di mo na kailangan mag-alinlangan kung tama ang gagawin mo
Bastat 'wag kalimutan, magdadahan-dahan kung 'di sigurado sa kalalabasan, 
Kalalabasan ng binabalak mo

You don't have to think twice if you're doing the right thing
Just don't forget, slow it down if you are unsure of the outcome
The outcome of what you're planning

Maliit na butas, lumalaki
Konting gusot, dumadami
'Di mo maibabaon sa limot at bahala
Kapag nabulag ka~ hah~ 

A small hole gets bigger
A few wrinkles increase in number
You can't just bury them away and forget
When you've been blinded by the~ 

May mga kumakalat na balita
Na ang kaligtasa'y madaling makuha
Bago maniwala, mag-isip-isip ka muna
Marami ang namamatay sa maling akala

There are some news spreading
Saying salvation is easy to achieve
Before believing, think again
Many people die from having the wrong presumption

Sa maling akala, oh yeah
Sa maling akala
(maliit na butas, lumalaki)
Sa maling akala
(konting gusot, dumadami
(maliit na butas, lumalaki)
(konting gusot, dumadami)

Wrong presumption, oh yeah
Wrong presumption
(A small hole gets bigger)
Wrong presumption
(A few wrinkles increase in number)
(a small hole gets bigger)
(a few wrinkles increase in number)

Maliit na butas, lumalaki
Konting gusot, gumagrabe
'Di mo maibabaon sa limot at bahala
Kapag nabulag ka~ hah~ ng maling akala

A small hole gets bigger
A few wrinkles get worse
You can't just bury them away and forget
When you've been blinded by the wrong presumption

No comments:

Post a Comment