Tuesday, July 19, 2016

Beer - Itchyworms | Lyrics + English Translation

Note: olats is from the word "talo" (meaning lose) spelled backwards and with an "s" at the end

Original/Tagalog Lyrics

Nais kong magpakalasing
Dahil wala ka na
Nakatingin sa salamin
At nag-iisa

Nakatanim pa rin ang
gumamelang binalik mo sa'kin
Nang tayo'y maghiwalay

Ito'y katulad ng damdamin ko
Kahit buhusan mo ng beer, ayaw pang mamatay

Giliw
'Wag mo sanang limutin
Ang mga araw na hindi sana naglaho
Mga anak at bahay nating pinaplano
Lahat ng ito'y nawala no'ng iniwan mo ako

Kaya ngayon -

Ibuhos na ang beer sa aking lalamunan
Upang malunod na ang puso kong nahihirapan
Bawat patak, anong sarap
Ano ba talagang mas gusto ko,
Ang beer na 'to o ang pag-ibig mo?

Nais kong magpakasabog
Dahil olats ako
Kahit ano hihithitin
Kahit tambutso

Kukuha 'ko ng beer at ipapakulo sa kaldero't
Lalanghapin ang usok nito
Lahat ay aking gagawin upang hindi ko na
isiping nag-iisa na ako

Ibuhos na ang beer sa aking lalamunan
Upang malunod na ang puso kong nahihirapan
Bawat patak, anong sarap
Ano ba talagang mas gusto ko,
Ang beer na 'to o ang pag-ibig mo?

Giliw
'Wag mo sanang limutin
Ang mga araw na hindi sana naglaho
Mga anak at bahay nating pinaplano
Lahat ng ito'y nawala no'ng iniwan mo ako

Kaya ngayon -

Ibuhos na ang beer sa aking lalamunan
Upang malunod na ang puso kong nahihirapan
Bawat patak, anong sarap
Ano ba talagang mas gusto ko,
Ang beer na 'to o ang pag-ibig mo?

English Translation

I want to get drunk
Because you're gone
I'm staring at the mirror
All alone

It's still planted
The gumamela you returned to me
When we parted

It's just like my feelings
Even if you drown it with beer, it won't die

My dear
I hope you won't forget
The days that wouldn't have vanished
The children and the house we were planning
All of them disappeared when you left me

So now -

Spill the beer down my throat
So that my suffering heart will drown
Every drop, how delicious
Which is it that I like more,
This beer or your love?

I want to go nuts
Because I lost
I will snort anything
Even an exhaust pipe

I will get some beer and boil them in a pot
Then inhale its vapor
I will do everything so that I'll stop
thinking that I'm alone

Spill the beer down my throat
So that my suffering heart will drown
Every drop, how delicious
Which is it that I like more,
This beer or your love?

My dear
I hope you won't forget
The days that wouldn't have vanished
The children and the house we were planning
All of them disappeared when you left me

So now -

Spill the beer down my throat
So that my suffering heart will drown
Every drop, how delicious
Which is it that I like more,
This beer or your love?No comments:

Post a Comment