Monday, July 4, 2016

Nakapagtataka - Apo Hiking Society | Lyrics + English Translation

Original/Tagalog Lyrics

Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip
Mula nang tayo'y nagpasyang maghiwalay
Nagpaalam 'pagkat hindi tayo bagay
Nakapagtataka, oh..

Kung bakit ganito ang aking kapalaran,
'Di ba't ilang ulit ka nang nagpaalam?
At bawat paalam ay puno ng iyakan
Nakapagtataka, nakapagtataka...

Hindi ka ba napapagod o 'di kaya nagsasawa
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan
Napahid na'ng mga luha, damdamin at puso'y tigang
Wala nang maibubuga, wala na 'kong maramdaman

Kung tunay tayong nagmamahalan
Ba't di tayo magkasunduan?
Oh...

Walang tigil ang ulan at nasaan ka araw?
Napa'no na'ng pag-ibig sa isa't-isa?
Wala na bang nananatiling pag-asa?
Nakapagtataka, saan na napunta?

Hindi ka ba napapagod o 'di kaya nagsasawa
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan
Napahid na'ng mga luha, damdamin at puso'y tigang
Wala nang maibubuga, wala na 'kong maramdaman, oh...

Napahid na'ng mga luha, damdamin at puso'y tigang
Wala nang maibubuga, wala na 'kong maramdaman, oh...

Kung tunay tayong nagmamahalan,
Ba't 'di tayo magkasunduan?
Oh...

English Translation

The turmoil in my head is non-stop
Ever since we decided to go apart
Said our goodbyes because we don't suit each other
It makes you wonder, oh...

Why is my fate even like this,
Didn't you say goodbye too many times already?
And each one is always mournful
It makes you wonder, oh...

Don't you ever feel tired or even sick
Of our never-ending sulking
The tears have been wiped away, feelings and heart have gone numb
I cannot give anymore, I feel nothing now

If we truly love each other
Why can't we make up at all?
Oh...

The rain is non-stop and where are you, sun?
Whatever happened to our love towards each other?
Is there no hope left?
It makes you wonder, where did it go?

Don't you ever feel tired or even sick
Of our never-ending sulking
The tears have been wiped away, feelings and heart have gone numb
I cannot give anymore, I feel nothing now

The tears have been wiped away, feelings and heart have gone numb
I cannot give anymore, I feel nothing now

If we truly love each other
Why can't we make up at all?
Oh...


Note: "Nakapagtataka" is similar to when you say "Huh, makes you think", usually said when you can't comprehend what's going on, as if you're confused, etc. 

No comments:

Post a Comment