Tuesday, July 19, 2016

Basang-basa sa Ulan - Aegis | Lyrics + English Translation

Note: Basang-basa sa ulan = very wet from the rain


Original/Tagalog Lyrics

Heto ako ngayon, nag-iisa
Naglalakbay sa gitna ng dilim
Lagi na lang akong nadarapa
Ngunit heto, bumabangon pa rin

Heto ako, basang-basa sa ulan
Walang masisilungan, walang malalapitan
Sana'y may luha pa akong mailuluha
At nang mabawasan ang aking kalungkutan

Dumi at putik sa aking katawan
Ihip ng hangin at katahimikan
Bawat patak ng ulan at ang lamig
Waring nag-uutos upang maglaho ang pag-ibig

Heto ako, basang-basa sa ulan
Walang masisilungan, walang malalapitan
Sana'y may luha pa akong mailuluha
At nang mabawasan ang aking kalungkutan

Heto ako ngayon, nag-iisa
Naglalakbay sa gitna ng dilim
Lagi na lang akong nadarapa
Ngunit heto, bumabangon pa rin

Heto ako, basang-basa sa ulan
Walang masisilungan, walang malalapitan
Sana'y may luha pa akong mailuluha
At nang mabawasan ang aking kalungkutan

Heto ako, basang-basa sa ulan
Walang masisilungan, walang malalapitan
Sana'y may luha pa, akong mailuluha
At nang mabawasan ang aking kalungkutan

Ang aking kalungkutan, ang aking kalungkutan
Ang aking kalungkutan...


English

Here I am right now, alone
Journeying amidst the darkness
I always fall down
But see, I always stand up again

Here I am, horribly wet from the rain
With no shelter, no one to seek help from
I hope I still have some tears left to cry
So that the sadness will lessen

Dirt and mud on my body
The wind and the silence
Every drop of rain and the cold
Seem to command me to lose the love

Here I am, horribly wet from the rain
With no shelter, no one to seek help from
I hope I still have some tears left to cry
So that the sadness will lessen

Here I am right now, alone
Journeying amidst the darkness
I always fall down
But see, I always stand up again

Here I am, horribly wet from the rain
With no shelter, no one to seek help from
I hope I still have some tears left to cry
So that the sadness will lessen


Here I am, horribly wet from the rain
With no shelter, no one to seek help from
I hope I still have some tears left to cry
So that the sadness will lessen

My sadness...


No comments:

Post a Comment