Saturday, May 30, 2015

Panaginip - Noel Cabangon || Lyrics + English Translation

Panaginip = dream
:)

Meron akong isang magandang panaginip
At sana'y dumating
Isang umaga na wala nang mga problema
Ang paligid ay kasigla

Walang pangambang nadarama
At paglabas mo sa kalsada
Ay ngiti ang 'yong makikita
Sa bawat mukha

Darating din ang araw
Sisikat din ang umaga
Ngingiti rin ang langit
Maghihilom ang mga sakit
Hangga't ating mga paa'y
Patuloy na nakasayad sa lupa

Meron akong isang magandang panaginip
At sana'y maganap
Isang bukas na lubos ang pag-asa
Ang mundo ay mapayapa

Bawat bansa'y may pag-unawa
Mawawala ang poot at galit
Mananaig sa puso at isip ang pag-ibig

Darating din ang araw
Sisikat din ang umaga
Ngingiti rin ang langit
Maghihilom ang mga sakit
Hangga't ating mga paa'y
Patuloy na nakasayad sa lupa

At paglabas mo sa kalsada
Ay ngiti ang 'yong makikita
Mawawala ang poot at galit
Mananaig sa puso at isip ang pag-ibig

Darating din ang araw
Sisikat din ang umaga
Ngingiti rin ang langit
Maghihilom ang mga sakit

Darating din ang araw
Sisikat din ang umaga
Ngingiti rin ang langit
Mawawala ang poot at galit

Darating din ang araw
Sisikat din ang umaga
Ngingiti rin ang langit
Mananaig ang pag-ibig

Hangga't ating mga paa'y
Patuloy na nakasayad sa lupa

I have a beautiful dream
And I hope it comes true
A morning that has no problem
Everywhere is filled with zeal

No doubt can be felt
And when you go out to the streets
You'll see a smile
On every face

The day will surely come
The morning will rise
The sky will smile
All pain will heal
So long as our feet
Remain planted on the ground

I have a beautiful dream
And I hope it happens
A tomorrow filled to the brim with hope
The world is peaceful

Every country is understanding
Bitterness and anger will be gone
Love will prevail in our hearts and minds

The day will surely come
The morning will rise
The sky will smile
All pain will heal
So long as our feet
Remain planted on the ground

And when you go out to the streets
You'll see a smile
Bitterness and anger will be gone
Love will prevail in our hearts and minds

The day will surely come
The morning will rise
The sky will smile
All pain will heal

The day will surely come
The morning will rise
The sky will smile
Bitterness and anger will be gone

The day will surely come
The morning will rise
The sky will smile
Love will prevail in our hearts and minds

So long as our feet
Remain planted on the ground

No comments:

Post a Comment