Sunday, April 12, 2015

TULOY PA RIN by Noel Cabangon - Lyrics & English Translation

WOOHOOOOO I really love Noel Cabangon's voice and his music and the lyrics.... He's so amazing.Sa wari ko’y
Lumilipas na ang kadiliman ng araw
Dahan-dahan pang gumigising
At ngayo’y babawi na

Muntik na
Nasanay ako sa ‘king pag-iisa
At kaya nang iwanan ang
Bakas ng kahapon ko

Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko
Nagbago man ang hugis ng puso mo
Handa na ‘kong hamunin ang aking mundo
‘Pagkat tuloy pa rin...

Kung minsan pa'y hinahanap
Pa ang alaala ng 'yong halik
(Alaala ng ‘yong halik)
Inaamin ko na kaytagal pa
Bago malilimutan ito

Kay hirap nang maulit muli
Ang naiwan nating pag-ibig
(Alam ko na ‘yan)
Tanggap na at natututo pang
Harapin ang katotohanang ito

Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko
Nagbago man ang hugis ng puso mo
Handa na ‘kong hamunin ang aking mundo
‘Pagkat tuloy pa rin

Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko
Nagbago man ang hugis ng puso mo
Handa na ‘kong hamunin ang aking mundo
‘Pagkat tuloy pa rin

Muntik na,
Nasanay ako sa ‘king pag-iisa
Kaya nang iwanan
Ang bakas ng kahapon ko

Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko
Nagbago man ang hugis ng puso mo
Handa na ‘kong hamunin ang aking mundo
‘Pagkat tuloy pa rin

Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko
(Tuloy tuloy tuloy pa rin~)
Nagbago man ang hugis ng puso mo
(Magbago man...)
Handa na ‘kong hamunin ang aking mundo
‘Pagkat tuloy pa rin
(Tuloy pa rin...)

... Tuloy pa rin...

In my understanding
The darkness of the sun is already in passing
Ever so carefully waking up
And will now recover

Almost
Got used in my solitude
And I can now leave behind
The trace of my yesterday

The song of my life will keep on going
Even if the shape of your heart has changed
I am prepared to challenge my world
Because it will keep on going...

Sometimes I would seek for
the memory of your kiss
(memory of your kiss)
I will admit, it will take long
Before I can forget it

It's difficult to repeat
the love we left behind
(I already know that)
I've accepted it and I'm learning
to face this truth

The song of my life will keep on going
Even if the shape of your heart has changed
I am prepared to challenge my world
Because it will keep on going...

The song of my life will keep on going
Even if the shape of your heart has changed
I am prepared to challenge my world
Because it will keep on going...

Almost
Got used in my solitude
And I can now leave behind
The trace of my yesterday

The song of my life will keep on going
Even if the shape of your heart has changed
I am prepared to challenge my world
Because it will keep on going...

The song of my life will keep on going
(It will keep going on and on and on)
Even if the shape of your heart has changed
(Even if it changed...)
I am prepared to challenge my world
Because it will keep on going...
(It will keep on going...)

... It will keep on going...

No comments:

Post a Comment