Saturday, March 8, 2014

Bakit Nga Ba Mahal Kita - Roselle Nava || Lyrics + English Translation

So I just watched this movie called "Mangarap Ka" and it was really nice and then I heard this song again. It's lovely. Well I felt like translating it because it somehow hits home. Haha! Hello to the me who's always love-stricken but never liked back. Ok I have to stop thinking about my feelings. =)) Moving on... Enjoy the song and the translation! :-)


Bakit Nga Ba Mahal Kita || Why Do I Love You So?

Kapag ako ay nagmahal
Isa lamang at wala nang iba pa
Iaalay, buong buhay
Lumigaya ka lang, lahat ay gagawin

When I love
It's only for one and no one else
I'll give my whole life
Just for you to be happy, I'll do everything

Tumingin ka man sa iba
Magwawalang-kibo na lang itong puso ko
Walang sumbat na maririnig
Patak ng luha ko ang iniwang saksi

Even if you have your eyes for someone else
My heart will remain silent
Not a word will be heard from me
The left behind witness would only be my tears

Bakit nga ba mahal kita
Kahit 'di pinapansin ang damdamin ko?
'Di mo man ako mahal, heto pa rin ako
Nagmamahal nang tapat sa 'yo

Why do I love you so
Even if you don't pay attention to what I feel?
Even if you don't love me, I'm still here
Loving you with loyalty

Bakit nga ba mahal kita
Kahit na may mahal ka mang iba?
Ba't baliw na baliw ako sa 'yo?
Hanggang kailan ako magtitiis?
O, bakit nga ba mahal kita...

Why do I love you so
Even if you might love someone else?
Why am I so smitten with you?
Until when should I endure this?
O, why do I love you...

Ano man ang sabihin nila
Pagtingin ko sa 'yo'y 'di kailan man magmamaliw
Buong buhay paglilingkuran kita
'Di naghahangad ng ano mang kapalit

Whatever they may say
What you are to me will never fade
I will serve you all my life
Without seeking for compensation

Tumingin ka man sa iba
Magwawalang-kibo na lang itong puso ko
Walang sumbat na maririnig
Patak ng luha ko ang iniwang saksi

Even if you have your eyes for someone else
My heart will remain silent
Not a word will be heard from me
The left behind witness would only be my tears

Bakit nga ba mahal kita
Kahit 'di pinapansin ang damdamin ko?
'Di mo man ako mahal, heto pa rin ako
Nagmamahal nang tapat sa 'yo

Why do I love you so
Even if you don't pay attention to what I feel?
Even if you don't love me, I'm still here
Loving you with loyalty

Bakit nga ba mahal kita
Kahit na may mahal ka mang iba?
Ba't baliw na baliw ako sa 'yo?
Hanggang kailan ako magtitiis?
O, bakit nga ba mahal kita...

Why do I love you so
Even if you might love someone else?
Why am I so smitten with you?
Until when should I endure this?
O, why do I love you... 

O, bakit nga ba mahal kita?
O, why do I love you so?

No comments:

Post a Comment