Tuesday, February 4, 2014

Biglaan - 6cyclemind || Lyrics + Translation


*It's the acoustic version (I really like this one). The original version is all over YT. 

Biglaan (Suddenly)

Nandito, nakaukit pa rin sa puso ko 
Nang sabihin mong "'Wag na lang"
Nandito, nakatatak pa rin sa isip ko
Kung paano mo tinalikuran ang lahat

Here, it is still etched in my heart
When you said "No thanks"
Here, it is still imprinted in my mind
How you turned your back on everything

Kay bilis
Ba't umalis?
Nakakamiss...

How fast it was
Why did you leave?
I miss...

Na bigla lang, 'di ko man lamang nalaman na mawawala, 
Na bigla lang, 'di mo man lamang naisip na idahan-dahan
Hindi ako sanay sa biglaan 
Unti unti na lang sanang nawala

So suddenly, I never even knew that it'd be lost
So suddenly, you didn't even bother doing it gently
I'm not used to unexpected events
I wish it just happened gradually

Hindi ba natin kayang magkunwari
At sabihin "Sige na lang"
Hindi ba natin kayang dayain 
Ang mga yakap sa tuwing lumalamig

Can't we pretend
And say "Yes go ahead"
Can't we cheat
The embraces in the cold

Kay bilis
Ba't umalis?
Nakakamiss... 

How fast it was
Why did you leave?
I miss...

Na bigla lang, 'di ko man lamang nalaman na mawawala
Na bigla lang, 'di mo man lamang naisip na idahan-dahan
Hindi ako sanay sa biglaan 
Unti unti na lang sanang nawala

So suddenly, I never even knew that it'd be lost
So suddenly, you didn't even bother doing it gently
I'm not used to unexpected events
I wish it just happened gradually

Hindi ako sanay sa biglaan 
Unti unti na lang sanang nawala

I'm not used to unexpected events
I wish it just happened gradually

Di ko man lamang nalaman na mawawala 
Na bigla lang, di mo man lamang naisip na idahan-dahan

So suddenly, I never even knew that it'd be lost
So suddenly, you didn't even bother doing it gently

Na bigla lang... (Kay bilis... Ba't umalis?)
Na bigla lang... (Nakakamiss)

So suddenly... (How fast it was... Why did you leave?)
So suddenly... (I miss you)

No comments:

Post a Comment