Sunday, December 1, 2013

Ngiti - Ronnie Liang | Lyrics & Translation (Smile)


Ngiti / Smile

Minamasdan kita nang hindi mo alam
Pinapangarap kong ikaw ay akin
Mapupulang labi, at matingkad mong ngiti
Umaabot hanggang sa langit

I'm staring at you without your knowledge
Dreaming that you're mine
Your red lips, and your bright smile
Could reach even heaven

Huwag ka lang titingin sa'kin at baka matunaw ang puso kong sabik

Just don't look at me or my eager heart might melt

Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling
At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil
Para lang sayo, ang awit ng aking puso
Sana'y mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin..

Your smile, entrances me
And whenever you'd move, my world stops
Only for you, is the song of my heart
I hope that you'd notice my hidden affection

Minamahal kita nang 'di mo alam
Huwag ka sanang magagalit
Tinamaan yata talaga ang aking puso
Na dati akala ko'y manhid

I am loving you without you knowing
I hope you won't get mad
My heart was probably really struck
This heart which I thought was numb before

Hindi pa rin makalapit; inuunahan ng kaba sa aking dibdib

I still cannot go near; nervousness always outruns in my chest

Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling
At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil
Ang pangalan mo, sinisigaw ng puso
Sana'y madama mo rin ang lihim kong pagtingin

Your smile, entrances me
And whenever you'd come near, my world stops
Your name, my heart screams for
I hope that you'd also feel my hidden affection

Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling (Sa iyong ngiti)
Sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil
Para lang sa'yo (Para lang sa'yo ang awit ng aking puso)

Your smile, I'm entranced by it (Your smile)
Whenever you'd move, my world stops
Only for you (The song in my heart is only for you)

Sana ay mapansin mo rin... 
Ang lihim kong pagtingin

I hope that you'd notice, too...
My hidden affection

Sa'yong ngiti...

Your smile...

No comments:

Post a Comment