Monday, November 25, 2013

Saan Na Nga Ba ang Barkada? - Apo Hiking Society || Lyrics and Translation ||

Here's a song that will make you reminisce the past ( ; n ; ) Ok it's really nostalgic! But it's a great song. The original is by Apo Hiking Society, and I found another version by Spongecola.
Tagalog/Original

Nagsimula ang lahat sa eskwela
Nagsama-samang labing-dalwa
Sa kalokohan at sa tuksuhan
Hindi maawat sa isa't-isa

Madalas ang istambay sa cafeteria
Isang barkada na kay saya
Laging may hawak-hawak na gitara
Konting udyok lamang kakanta na

Kay simple lamang ng buhay no'n
Walang mabibigat na suliranin
Problema lamang laging kulang ang datung
Sa'n na napunta ang panahon?

*Sa'n na nga ba, sa'n na nga ba
Sa'n na nga bang barkada ngayon?
Sa;n na nga ba, sa'n na nga ba
Sa'n na nga bang barkada ngayon?

Sa unang ligaw kayo'y magkasama
Magkasabwat sa pambobola

Walang sikreto kayong tinatago
O kay sarap ng samahang barkada

Nagkawatakan na sa kolehiyo
Kanya-kanya na ang lakaran
Kahit minsanan na lang kung magkita
Pagkakaibiga'y hindi nawala

At kung saan na napadpad ang ilan
Sa dating eskwela meron ding naiwan
Meron pa ngang mga ilang nawala na lang
Nakaka-miss ang dating samahan

Repeat *

Ilang taon din ang nakalipas
Bawat isa sa amin, tatay na
Nagsusumikap upang yumaman
At guminhawa'ng kinabukasan

Paminsan-minsan kami'y nagkikita
Mga naiwan at natira
At gaya nung araw namin sa eskwela
'Pag magkasama ay nagwawala

Napakahirap malimutan
Ang saya ng aming samahan
Kahit lumipas na ang ilang taon
Magkabarkada pa rin ngayon

Magkaibigan, magkaibigan
Magkaibigan pa rin ngayon
Magkaibigan, magkaibigan
Magkabarkada pa rin ngayon
(2x)...
English translation

Everything started at school
Bonded together the twelve of us
In mischief and wisecracks
Won't get enough of one another

Frequently hanging out at the cafeteria
A group so happy
With a guitar always at hand
A bit of push and they'll sing

Life was really simple back then
No huge problems of any sort
The only issue is the lack of money

Where ever did the season go?

*Where is it now, where is it now
Where is the gang now?
Where is it now, where is it now
Where is the gang now?

Together at the first courtship (wooing)
Accomplices in flattering (the lady or whoever one of them is courting)
No secrets kept from one another
O how great the group's friendship was

Separated at College
Each went to a different path
Even if we only meet sometimes now
The friendship would never be gone

And wherever did some go to
Some were left in our old school
A few suddenly disappeared

How I long for our old gang

Repeat *

Quite a few years have passed
Each of us have become fathers
Working hard to be rich
To have a comfortable future

At times we meet
Those who were left
And just like our old days in school
When we're together we get wild

It's really difficult to forget
The joy of our friendship
Even if many years pass by
We will always remain a group

Friends, friends
We are still friends up to now
Friends, friends
We are still a group up to now

*I'd like for all of you to know that the word "gang" here is supposed to refer to the affectionate relationship in a group of friends. Sorry I couldn't find a better word and I keep changing from "gang" to "group" urgh

No comments:

Post a Comment