Wednesday, August 14, 2013

Magkabilang Mundo (Opposite Worlds) by Jireh Lim - Lyrics and English Translation


Not really fond of this song, but here goes...


Original/Tagalog Lyrics

Magkalayong agwat
Gagawin ang lahat
Mapasa'yo lang ang
pag-ibig na alay sa'yo
Ang awit na 'to
ay awit ko sa'yo
Sana ay madama
Magkabila man ang ating mundo

Kahit nasa'n ka man
Hindi ka papalitan
Nag-iisa ka lang
Kahit na langit ka at lupa (a)ko
Ang bituin
ay aking dadamhin
'Pag naiisip ka
Sabay kayong nagniningning

Dito ay umaga at d'yan ay gabi
Ang oras natin ay magkasalungat
Aking hapunan ay iyong umagahan
Ngunit kahit na anong mangyari
Balang araw ay makakapiling ka

Hihintayin kita
Kahit nasa'n ka pa
'Di ako mawawala
Kahit na may dumating pa
'Dito lang ako iibig sa iyo
Hangga't nand'yan ka pa
Hangga't wala ka pang iba

Dito ay umaga at d'yan ay gabi
Ang oras natin ay magkasalungat
Aking hapunan ay iyong umagahan
Ngunit kahit na anong mangyari
Balang araw ay makakapiling ka

Dito ay umaga at d'yan ay gabi
Ang oras natin ay magkasalungat
Aking hapunan ay iyong umagahan
Ngunit kahit na anong mangyari ~

Dito ay umaga at d'yan ay gabi
Ang oras natin ay magkasalungat
Aking hapunan ay iyong umagahan
Ngunit kahit na anong mangyari
Balang araw ay makakapiling ka

Translation (English)

The distance so far apart
Will do everything
So that you can receive the
love that I offer to you
This song
is my song for you
Hope you can feel it
Though our worlds are the opposite of each other

Wherever you are
You will not be replaced
You are the only one
Even if you are the sky and I'm the ground
This star
I will touch and feel
When I think of you
You both shine

It is daytime here and over there it's nighttime
The time we have is opposite
My dinner time is your time for breakfast
However, no matter what happens
Someday, I will be with you

I will wait for you
No matter where you are
I won't get lost
Even if something happens
I'll be here loving you
As long as you're there
As long as you still don't have anyone

It is daytime here and over there it's nighttime
The time we have is opposite
My dinner time is your time for breakfast
However, no matter what happens
Someday, I will be with you

It is daytime here and over there it's nighttime
The time we have is opposite
My dinner time is your time for breakfast
However, no matter what happens~

It is daytime here and over there it's nighttime
The time we have is opposite
My dinner time is your time for breakfast
However, no matter what happens
Someday, I will be with you


2 comments: